Donacija 100 dušeka od memorijske pene za „PU Biseri“

Udruženje Biserni osmeh je u sklopu akcije „Osmehom za decu“ doniralo „PU Biseri“ 100 dušeka od memorijske pene. Smatramo da je u ranom detinjstvu veoma bitan psiho-fizički razvoj naših mališana.

Kvalitetan san je neophodan, a naročito je važan u dečjem uzastu, jer utiče na psihički i fizički razvoj.Mozak se kod dece razvija neverovatno brzo, zato im samo noćni san nije dovoljan.Pored noćnog spavanja, deca do pete godine života, treba da imaju i redovne dnevne počinke. Poznato je da loš i prekratak san može biti uzrok psihofizičkih problema

deteta u kasnijim godinama njegovog života. Tako, adolescent koji nije kao dete spavao dovoljno i kvalitetno, može imati problem sa manjkom koncentracije, određene kognitivne probleme, može pokazati i slabiji uspeh u učenju. Nedovoljno sna, ili neredovno spavanje, mogu imati za posledicu pad imuniteta, razvoj kardiovaskularnih bolesti, gojaznost, dijabetes..

Zato smatramo da je obezbeđivanje dušeka od memorijske pene od ogromne važnosti za kvalitetan san dece preškolskog uzrasta i najbolja investicija u njihov dalji pravilan psiho-fizički razvoj.